Semesterside for PED4100 - Vår 2008

Vurderingsmappen skal inneholde følgende:

Kursemne 1: Responsnotat

Kursemne 2: 5 siders essay

Kursemne 3: 10 siders essay

Innleveringsfrist er 21. mai innen kl. 14.00. 5. etg Helga Engs hus. Mappen skal leveres i 2 eksemplarer, samt en obligatorisk erklæring.

14. mai 2008 09:50

Pensum - kompendie

Det finnes kompendie å kjøpe i kopiutsalget hos Akademika på dette emnet.

25. feb. 2008 15:04