Semesterside for PED4100 - Vår 2011

8. juni 2011 16:48

Vurderingsmappen skal inneholde følgende:

Kursemne 1: 10 siders essay

Kursemne 2: 5 siders essay

Kursemne 3: Responsnotat

Mappen skal leveres i to eksemplarer i ekspedisjonen innen kl 12.00 20. mai. Husk å levere en obligatorisk erklæring.

13. mai 2011 10:32

Eksamen våren 2011

Innholdet i mappen blir kunngjort 13. mai.

Fristen for innlevering av mappene er 20. mai innen kl. 12.00

Sensur på mappene kommer 14. juni og muntlig blir 16.og 17. juni.

6. apr. 2011 14:58