Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

28. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 12. desember kl. 09:00 (6 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Silurveien 2 Sal 3D

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk oppmøte på dagsekskursjonen

Oppmøte i praksis og praksisseminar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. apr. 2021 12:53