Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

7. desember

Eksamensordning

Individuell hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 21. desember kl. 09:00

Innleveringsfrist: 21. desember kl. 15:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Endret til hjemmeeksamen høst 2020 grunnet Covid 19

Kunngjøring av eksamensresultater: 14. januar

Obligatorisk oppmøte på dagsekskursjonen

Oppmøte i praksis og praksisseminar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. apr. 2021 23:40