Semesterside for PED4400 - Høst 2013

Emneevaluering høst 2013!
Med jevne mellomrom vil studenter bli bedt om å gi oss tilbakemeldinger på emner. Denne høsten skal emnet PED4400 evalueres og vi oppfordrer sterkt at du setter av tid til dette! Evalueringsformen er via skjema/nettskjema og finner sted ved emnets semesterslutt. Nærmere informasjon følger da.
http://www.uio.no/studier/om/kvalitet/

3. sep. 2013 13:26

Det har skjedd flere endringer i timeplanen til PED4400. Forelesningen som skulle holdes mandag, 9.9., er avlyst. Timen 16.9. går fra kl 14:15 til 18:00, og det er i tillegg satt opp ny forelesning mandag, 7.10. kl 14:15-18:00 på Auditorium 2 i Helga Engs hus. Temaene på de resterende timene er også blitt justert, se http://www.uio.no/studier/emner/uv/iped/PED4400/h13/timeplan/index.html

27. aug. 2013 09:57