Beskjeder

Publisert 21. sep. 2016 14:02

Hei KDL'ere!

 

Listen over tildelte praksisplasser dette semesteret ligger på Fronter, i mappen "Informasjon vedr praksisperioden for KDL" (det samme fronter-rom som for våren).

 ...