Tildeling av praksisplasser for høsten 2016

Hei KDL'ere!

 

Listen over tildelte praksisplasser dette semesteret ligger på Fronter, i mappen "Informasjon vedr praksisperioden for KDL" (det samme fronter-rom som for våren).

 

Vi gir praksisveiledere kontaktinformasjonen deres slik at de kan kontakte dere direkte.

 

Har dere ikke blitt kontaktet innen 3 uker før praksis begynner, ta kontakt med meg: mette.strand@iped.uio.no.

 

Lykke til!

Mette

Publisert 21. sep. 2016 14:02