Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Prosjektbesrkivelse og praksisrapport.

Prosjektbeskrivelse

Innleveringsfrist: 1. desember kl. 12:00

Praksisrapport

Innleveringsfrist: 28. november kl. 12:00

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. okt. 2022 14:49