Obligatoriske komponenter

Emnet går over to semestre, 2. og 3. semester av studiet. Obligatoriske aktivitetene (arbeidskravene) må være godkjent før du kan få levere eksamen (studiekravene).

Eksamenssemester er 3. semester. Eksamensordningen består av tre obligatoriske aktiviteter (arbeidskrav) og to skriftlige eksamener (studiekrav).

Obligatoriske aktiviteter (arbeidskrav)

Obligatorisk aktivitet 1
Deltakelse i undervisningen er obligatorisk med unntak av undervisning knyttet til oppgaveforberedende aktiviteter.

Obligatorisk aktivitet 2
Gjennomføring av praksis på to ganger 5 uker er obligatorisk.

Obligatorisk aktivitet 3
Alle studenter skal enten individuelt eller i gruppe ha ett framlegg i undervisningen med erfaringsdeling fra gjennomført praksis. Arbeidet skal presenteres muntlig og være forberedt med skriftlig underlag til deling med alle.

Eksamen (studiekrav)

  1. praksisrapport, ca 5 sider. Emneansvarlig gir beskjed om innleveringsform, f eks blogg. Ferdigstillings-/innleveringsfrist 28. november 2017.
  2. prosjektbeskrivelse, ca 10 sider. Innleveringsfrist 1.desember 2017.

Prosjektoppgaven leveres innen 1. desember i Inspera. Se hvordan du leverer i Inspera.

Publisert 16. mai 2017 14:59 - Sist endret 16. mai 2017 14:59