Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

14. november

Eksamensordning

Prosjektbesrkivelse og praksisrapport.

Prosjektbeskrivelse

Innleveringsfrist: 1. desember kl. 12:00

Praksisrapport

Innleveringsfrist: 28. november kl. 12:00

Godkjent deltagelse i undervisning (vår)

Gjennomført praksis (vår)

Framlegg i undervisningen (vår)

Godkjent deltagelse i undervisning (høst)

Gjennomført praksis (høst)

Framlegg i undervisningen (høst)

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 05:01