Informasjon om praksis

IPED avtaler praksisplasser for KDL-studenter hvert semester. Tilgjengelige praksisplasser avhenger av kapasiteten hos bedriften.

 Her se du noen av bedrifter vi tidligere har brukt.


Om du har et ønske om en bestemt praksisplass for neste semester, bør du allerede nå komme i gang med å undersøke det.

Vi trenger i så fall

 1. navnet på bedriften.
 2. kontaktperson og praksisveileder. Det ventes at sistnevnte har Master i pedagogikk eller tilsvarende. Relevant arbeidserfaring kan telle.
 3. beskrivelse av oppgaver det er tenkt at du skal ha som mulig praksisstudent.

Send denne infoen til Miriam Segal (miriam.segal@iped.uio.no) senest innen 15. oktober for påfølgende vårsemester og senest innen 15. mars for påfølgende høstsemester.

Saken sendes videre til fagansvarlig til godkjenning.


Informasjon om hva som forventes at en praksisstudent skal lære, finner du i emnebeskrivelsen på https://www.uio.no/studier/emner/uv/iped/PED4581/index.html og https://www.uio.no/studier/emner/uv/iped/PED4582/index.html

Praksisoppholdet tilsvarer en heltidsjobb i fem uker med vanlig arbeidstid på praksisstedet. Unntaket er fredager, der du har seminarer på UiO. Praksis på vårsemesteret er vanligvis ukene 9-13, og på høstsemesteret vanligvis ukene 43-47.


Vi har tidligere hatt studenter på

 • Gyldendal
 • BI LearningLab og EdTech Foundry
 • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
 • DnB
 • Apropos internett
 • Task Alliance AS (tidligere Bokstaven K)
 • Kunnskapsforlaget
 • Politihøgskolen
 • TechnipFMC (tidligere FMC Technologies)
 • Kommuneforlaget
 • Visma
 • LearnLab
 • Hubro Education AS
 • Statped (tar ikke lenger praksisstudenter)
 • Differ (EdTech)
 • Notam
 • Engineerium
 • Senter for læring og utdanning (LINK)
 • EngageLab, forskningsprosjekter knyttet til IPED m fl.

Vi har også hatt midlertidige avtaler med

 • Oslo EdTech Cluster: diverse virksomheter, f eks KompAks
 • MedLearn AS
 • NILU – Norsk institutt for luftforskning
 • Nasjonalmuseet
 • Conexus
 • NKI Nettstudier
 • Unit4
 • iSURVEY
 • Apropos Internett AS
 • Vestfoldmuseene (Slottsfjellmuseet og Haugar kunstmuseum)

Om du ønsker praksis på ett av de stedene, kontakt Miriam Segal direkte.

Publisert 12. sep. 2017 09:06 - Sist endret 1. sep. 2020 12:03