Informasjon om praksisperioden vår 15

Informasjon vedrørende praksisperioden for KDL er nå lagt ut på Fronter under Arkiv/Informasjon vedr praksisperiode for KDL.

Publisert 2. feb. 2015 13:41