Beskjeder

Publisert 26. jan. 2017 13:06

Hei KDL'ere!

 

Listen over tildelte praksisplasser dette semesteret ligger på Fronter, under Arkiv, i mappen "Informasjon vedr praksisperioden for KDL". ...