Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Prosjektbesrkivelse og praksisrapport.

Prosjektbeskrivelse

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Praksisrapport

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 05:05