Obligatoriske komponenter

Emnet har tre obligatoriske aktiviteter og to skriftlige eksamener. De obligatoriske aktivitetene må være godkjent av emneansvarlig før du kan levere inn eksamenene. Eksamenssemester er 3. semester.

Obligatorisk aktivitet 1
Deltakelse i undervisningen er obligatorisk med unntak av undervisning knyttet til oppgaveforberedende aktiviteter.

Obligatorisk aktivitet 2
Gjennomføring av praksis på to ganger 5 uker er obligatorisk.

Obligatorisk aktivitet 3
Alle studenter skal enten individuelt eller i gruppe ha ett framlegg i undervisningen med erfaringsdeling fra gjennomført praksis. Arbeidet skal presenteres muntlig og være forberedt med skriftlig underlag til deling med alle.

Eksamen

  • praksisrapport, ca 5 sider. Emneansvarlig gir beskjed om innleveringsform, f eks blogg.
  • prosjektbeskrivelse, ca 10 sider.

Frister, omfang og krav til obligatoriske aktiviteter og eksamen kunngjøres ved emnestart.

Publisert 23. nov. 2016 15:30 - Sist endret 17. nov. 2017 14:58