Beskjeder

Publisert 14. jan. 2019 13:54

Praksis foregår over 5 uker de to semestrene, og i vårsemesteret er det ukene 8-12, dvs. fra mandag 18/2 t.o.m. fredag 22/3. Det er normal arbeidsdag mandag-torsdag på praksisstedet, og seminar på UiO 10:15-13:00 på fredager i praksisukene, se timeplanen på semestersiden.