Obligatoriske komponenter

Emnet har tre obligatoriske aktiviteter hvert semester og to skriftlige eksamener. De obligatoriske aktivitetene må være godkjent av emneansvarlig hvert semester før du kan levere inn eksamenene. Eksamenssemester er vanligvis 3. semester.

Obligatorisk aktivitet 1
Deltakelse i undervisningen er obligatorisk med unntak av undervisning knyttet til oppgaveforberedende aktiviteter.

Obligatorisk aktivitet 2
Gjennomføring av praksis på to ganger 5 uker er obligatorisk.

Obligatorisk aktivitet 3
Alle studenter skal enten individuelt eller i gruppe ha et framlegg hvert semester i undervisningen med erfaringsdeling fra gjennomført praksis. Arbeidet skal presenteres muntlig og være forberedt med skriftlig underlag til deling med alle.

Eksamen

  • praksisrapport, ca 5 sider. Emneansvarlig gir beskjed om innleveringsform, f eks blogg.
  • prosjektbeskrivelse, ca 10 sider.

Frister, omfang og krav til obligatoriske aktiviteter og eksamen kunngjøres ved emnestart.

Publisert 15. nov. 2018 10:54 - Sist endret 22. nov. 2018 11:28