Dette emnet er nedlagt

Angående semesterregistrering

På dette emnet kan du velge mellom seminarvariant og selvstudiumsvariant. Dette velger du når du semesterregistrerer deg. Det er obligatorisk å levere et skriftlig arbeidskrav innen hver av de tre områdene uansett hvilken seminarvariant du velger. Det er krav om 80% fremmøte i seminarene. Eksamen er den samme for begge variantene. Du kan lese mer om formelle krav og frister for innlevering av obligatoriske arbeidskrav på semestersiden under arbeidskrav.

Velg seminar som tilhører ditt studieprogram: Studenter på bachelor i spesialpedagogikk velger seminarene merket med SPED og studenter på bachelor i pedagogikk velger seminarene merket med PED.

Har du godkjent alle arbeidskrav fra før skal du velge "kun eksamen".

Du kan endre valget av seminar helt fram til 1.februar så lenge det er plass på andre grupper. Selvstudiumsvarianten har ubegrenset antall plasser.

Nærmere informasjon om seminaropplegg og arbeidskrav vil bli publisert ved semesterstart.

Publisert 3. des. 2013 12:35 - Sist endret 4. des. 2013 11:21