Dette emnet er nedlagt

Beskjed til studenter som har meldt seg til "kun eksamen" i UTVIT1100, våren 2014.

Beskjed til studenter som har meldt seg til "kun eksamen" i UTVIT1100, våren 2014.
Husk at studenter som er påmeldt dette fronterrommet må ha alle tre obligatoriske skriftlige arbeidskrav levert og godkjent i tidsrommet 2011-2013.
Studenter som ikke oppfyller disse kravene, vil ikke kunne ta eksamen i UTVIT1100 våren 2014.

Dersom du har meldt deg til denne varianten ved en feiltakelse så gi beskjed snarest, du vil da bli flyttet over til selvstudiumsvarianten og vil ha muligheten til å levere arbeidskrav inneværende semester.Har du spørsmål ta kontakt med Cindy Grønsberg. (cindy.gronsberg@iped.uio.no)

Publisert 6. feb. 2014 09:49