Dette emnet er nedlagt

Felles forelesninger

Fellesforelesningene er ferdige for vårsemesteret.

Husk at:

26 mai er det "UTVIT1100-ØUIZ MED ØZERK"  kl 18:00-20:00 i Kjeller'n.

 

Publisert 7. mai 2015 09:25