Dette emnet er nedlagt

Informasjon om innlevering av obligatoriske arbeidskrav

Det skal leveres tre obligatoriske arbeidskrav på emnet UTVIT1100. Alle tre arbeidskrav må være levert og godkjent for at studenten kan ta eksamen i emnet inneværende semester.

En gyldig innlevering er :

  • Arbeidskrav levert i korrekt format (word)
  • Obligatorisk erklæring lastes opp samtidig med arbeidskravet
  • Arbeidskrav og obligatorisk erklæring må leveres i riktig frontermappe
  • Arbeidskrav og obligatorisk erklæring må leveres til riktig frist

Innleveringer som ikke er i henhold til ovennevnte kriterier vil ikke bli vurdert og vil dermed anses som underkjent/ ikke bestått.

Dette betyr at studenten vil miste muligheten til å avlegge eksamen i emnet inneværende semester.

 

Hvor finner jeg obligatorisk erklæring og hvordan skal jeg fylle den ut?:

Skjemaet «obligatorisk erklæring» ligger på emnets semesterside.

  1. Last ned skjemaet og lagre det på ditt hjemmeområde/din laptop
  2. Du trenger ikke skrive noe på skjemaet
  3. Last opp skjemaet i frontermappen

Når du laster opp erklæringen i frontermappen blir dette regnet som en gyldig elektronisk signatur siden det er lastet opp fra din fronterkonto, i ditt navn.

 

Tekniske problemer ved innlevering:

Ved tekniske problemer ved innleveringsfrist kan studenten sende en søknad på epost om å få levere utenfor fronter.

Søknaden må sendes innen innleveringsfristen utløper (altså må studenten ha oppgaven sin klar til levering i god tid FØR innleveringsfrist)

Søknaden må inneholde:

- begrunnelse for hvorfor arbeidskravet ikke kunne lastes opp i fronter.

- arbeidskrav og obligatorisk erklæring.

- studentnummer.

Søknader som er sendt etter innleveringsfristen vil ikke bli vurdert. Sendes på epost til: cindy.gronsberg@iped.uio.no

 

Kan jeg søke om utsatt innlevering av arbeidskrav?

Det er kun studenter med legeerklæring som kan søke om å få utsatt innlevering.

 

Jeg har levert innen fristen, på korrekt måte, men fikk underkjent mitt arbeidskrav:

Arbeidskrav som er levert innen fristen, og som er korrekt levert ihht ovennevnte kriterier, vil bli vurdert med godkjent/ikke godkjent.

Hvis et arbeidskrav ikke blir godkjent (og alle formelle kriterier for innlevering er i orden), vil studenten få mulighet til å levere en korrigert versjon til en ny dato.

Den korrigerte versjonen blir vurdert til godkjent/ikke godkjent.

Dersom studenten får sin korrigerte versjon underkjent vil dette bety at studenten ikke får ta eksamen i emnet det inneværende semesteret.

 

Dersom ett eller flere av de obligatoriske arbeidskravene ikke er godkjent vil studenten miste muligheten til å avlegge eksamen i emnet inneværende semester.

Publisert 11. mars 2015 12:05 - Sist endret 11. mars 2015 12:08