Om seminartilbudet

 

 

UTVIT1500 tilbyr seminarundervisning som en del av emnet.

Dette er gruppeundervisning med ca. 30 studenter i hver gruppe der fokus er på å løse oppgaver og jobbe med eksamensforberedelse.

Det er totalt 5 seminarganger, konsentrert i ukene 41-45.

Vi kommer til å jobbe med litt ulike tema hver gang, og etter den tredje gangen kan de som ønsker det levere inn et frivillig arbeidskrav.

Dette arbeidskravet får man en kort kommentar på fra seminarleder og den siste gangen vil også arbeidskravet bli gjennomgått i seminaret.

Seminaret er en anledning for studentene til å jobbe aktivt med pensum og diskutere med andre, under kyndig veiledning av en seminarleder.  

 

Det er frivillig å delta i seminar. Det er også frivillig å levere arbeidskrav. Kun de studentene som leverer innen gitt frist vil få skriftlig tilbakemelding på sitt arbeidskrav.

Studenter som har vært borte fra seminar mer enn 1 gang vil ikke ha mulighet til å levere arbeidskrav.

Publisert 26. aug. 2015 11:51 - Sist endret 26. aug. 2015 11:51