Beskjeder

Publisert 14. apr. 2009 12:32

Informasjonsmøte om oppbygging av Bachelorgraden i PEDAGOGIKK 14.mai kl.10.15-12.00 iAuditorium 2, Helga engs hus

På møtet vil vi gå gjennom kravene til bachelorgraden, mulighetene for valg av emner i de ulike gruppene og opptakskrav til masterstudiene. Det blir mulighet for å stille spørsmål og individuell veiledning i etterkant av møtet.

Hjelp til rydding i utdanningsplaner 14.mai kl.12.15-14.00 på rom 241

Ser utdanningsplanen din uoversiktlig ut? Du kan få hjelp til å rydde i planen slik at den er klar til melding til nytt semester.

Publisert 14. apr. 2009 10:22

Angående trekk fra eksamen og neste mulighet for eksamen

Som det fremgår av informasjonen under "eksamen" i menyen til venstre, er trekkfristen 22.april. Du trekker deg ved å gå inn i studentweb og fjerne eksamensmeldingen. Gå inn på punktet "meldinger" (ikke i selve utdanningsplanen) og trykk på rødt kryss. (for mer informasjon om funksjoner i studentweb,se brukerveiledning )

Neste ordinære eksamen i UTVIT1500, er våren 2010. Studenter som er syke på eksamen våren 09, vil få tilbud om utsatt eksamen. Utsatt eksamen avholdes normalt i begynnelsen av august.

Det er IKKE mulighet for kontinueringseksamen i dette emnet

Hvis du ønsker veiledning om valg av emner neste semester, kan du bestille veiledningstime i UV-studentinformasjon

Publisert 27. feb. 2009 11:13

Møte om utveksling til UC, Berkeley våren 2010

Alle bachelorstudenter ved UV-fakultetet har mulighet til å søke om utveksling til Berkeley (nettsiden vil bli oppdatert). Mange studenter har allerede vært der, og erfaringene er udelt positive.

Vi starter rolig med et uformelt infomøte fredag 20. mars kl 10:15 på rom 234. Der kommer faglig ansvarlig for programmet og en representant fra UC, Berkeley.

Vi krever ikke påmelding, men det er flott om dere sender en mail slik at vi vet omtrent hvor mange som kommer (o.m.wee@isp.uio.no).

Publisert 15. jan. 2009 16:14

FØRSTE FYSISK MØTE I FRONTERGRUPPEN

De som har meldt seg på frontergruppe som seminarvariant skal møtes fysisk første gang 9 februar kl 16-18 på rom 231, Helga Engs hus. Det vil bli presentasjon av opplegget samt en kort innføring i bruk av fronter.

Publisert 24. nov. 2008 13:34

Det finnes ikke kompendie i dette emnet.

Publisert 24. nov. 2008 13:32

Seminarundervisningen er ikke obligatorisk, men studenter som følger et seminar bes om å aktivt delta.