Angående trekk fra eksamen og …

Angående trekk fra eksamen og neste mulighet for eksamen

Som det fremgår av informasjonen under "eksamen" i menyen til venstre, er trekkfristen 22.april. Du trekker deg ved å gå inn i studentweb og fjerne eksamensmeldingen. Gå inn på punktet "meldinger" (ikke i selve utdanningsplanen) og trykk på rødt kryss. (for mer informasjon om funksjoner i studentweb,se brukerveiledning )

Neste ordinære eksamen i UTVIT1500, er våren 2010. Studenter som er syke på eksamen våren 09, vil få tilbud om utsatt eksamen. Utsatt eksamen avholdes normalt i begynnelsen av august.

Det er IKKE mulighet for kontinueringseksamen i dette emnet

Hvis du ønsker veiledning om valg av emner neste semester, kan du bestille veiledningstime i UV-studentinformasjon

Publisert 14. apr. 2009 10:22 - Sist endret 28. apr. 2009 10:54