Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

UV-studieinfo

Besøksadresse: 
Helga Engs hus 3. et., Sem Sælandsvei 7

Ekspedisjonstid: 
kl.11.00-15.00

Postadresse: 
Pb 1161 Blindern
0318 Oslo

Telefon: 22 84 44 45 Telefonen er betjent kl..11.00-15.00
Faks: 
E-post: 
Web: http://www.uv.uio.no/studier/kontakt/uv-studieinfo.html

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Cindy Grønsberg  (kontaktinformasjon)  

Studieadministrativ kontaktperson: Alle henvendelser angående seminardeltakelse, oppmelding etc.

Thor Arnfinn Kleven  (kontaktinformasjon) tirsdag 12.15-13.00 

Foreleser

Steinar Theie  (kontaktinformasjon) etter avtale 

foreleser

Christian W. Beck  (kontaktinformasjon) etter avtale 

foreleser

Azita Afsar  (kontaktinformasjon) Fredag 09.00-10.00 

Koordinator for seminar

Hans Christian Arnseth  (kontaktinformasjon) mandag 09.00-10.00 

Nivåkoordinator UTVIT-emner, PFI

Jorun Buli Holmberg  (kontaktinformasjon) etter avtale 

Nivåkoordinator UTVIT-emner ISP

Publisert 23. okt. 2008 18:28 - Sist endret 20. jan. 2009 10:55