Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
12.01.2009Steinar Theie  Aud.1, Georg Sverdups hus  Ulike typer forskning.  Kleven m.fl. kap.1. Befring, kap.1 + deler av 2 (Hammersley & Atkinson, forord + kap.1).  
19.01.2009Thor Arnfinn Kleven  Aud.1, Georg Sverdups hus   Om UTVIT1500 - målsetting, innhold og undervisningstilbud. Mer om ulike typer forskning.   Kleven m.fl., kap.1. (Befring, kap.1 + deler av 2. Hammersley & Atkinson, forord + kap.1).  
26.01.2009Christian Beck   Aud.1, Georg Sverdrups hus   Kvalitative og kvantitative metoder.   Hammersley & Atkinson (Befring, kap.13, Kleven m.fl., deler av av kap.1 og 3).  
02.02.2009Christian Beck   Aud.1, Georg Sverdrups hus   Vitenskapsteori.  Kleven m.fl., kap.2. Hammersley & Atkinson, forord + kap.1. (Befring, kap.16).  
09.02.2009Steinar Theie  Aud.1, Georg Sverdrups hus   Datainnsamling, begrepsoperasjonalisering og begrepsvaliditet.  Kleven m.fl., kap. 3+5. (Hammersley & Atkinson, kap 5+8). 
16.02.2009Thor Arnfinn Kleven  Aud.1, Georg Sverdrups hus   Deskriptiv statistikk.  Kleven m.fl., kap.4.  
23.02.2009Thor Arnfinn Kleven   Aud.1, Georg Sverdrups hus   Induktiv statistikk.   Kleven m.fl., kap.4. 
02.03.2009Thor Arnfinn Kleven   Aud.1, Georg Sverdrups hus   Indre validitet.   Kleven m.fl., kap.6. 
09.03.2009Thor Arnfinn Kleven  Aud.1, Georg Sverdrups hus  Ytre validitet. Forskningsetikk.   Kleven m.fl., kap.7. Befring, kap.3. (Hammersley & Atkinson, kap.6).  
16.03.2009Thor Arnfinn Kleven   Aud.1, Georg Sverdrups hus   Historisk metode. Dokumentanalyse.   Kleven m.fl., kap.8. Hammersley & Atkinson, kap.6.  
23.03.2009Thor Arnfinn Kleven   Aud.1, Georg Sverdrups hus   Mer om historisk metode.   Kleven m.fl., kap.8. 
30.03.2009Thor Arnfinn Kleven   Aud.1, Georg Sverdrups hus   Oppsummering.    
27.04.2009Thor Arnfinn Kleven  Aud.1, Georg Sverdrups hus   "Spørretime" før eksamen.   Under denne "forelesningen" gis det anledning til å stille spørsmål, enten på fronter, på e-post (t.a.kleven@ped.uio.no) eller på selve forelesningen.  
Publisert 17. des. 2008 13:30 - Sist endret 8. jan. 2009 15:49