Seminarene

Det skal ikke leveres arbeidskrav i UTVIT1500, men det er viktig for å tilegne seg stoffet at man arbeider med oppgaver. I vårsemesteret 2011 blir det arrangert både oppgaveseminarer og  felles ”oppgaveforelesninger”  til hjelp  i dette arbeidet. Dette skjer i uke 6, 11 og 15.

Oppgaver blir gitt i Fronter på forhånd, og det forventes at studentene forbereder seg på disse oppgavene før man stiller på oppgaveseminar. Hver runde med seminarundervisning avsluttes med en  oppsummering i felles ”oppgaveforelesning”. 

Det anbefales å følge seminar, men det er ikke obligatorisk. 

Publisert 20. jan. 2011 09:18