Formelle krav til obligatorisk arbeidskrav

Formelle krav til obligatorisk arbeidskrav, UVEXFAC10 - høst 2019

a) Oppgaven skal ha en topptekst med:

* Studentens navn

* Innleveringssemester og år (Høst 2019)

* Antall tegn, inkludert mellomrom

b) Oppgaven skal ha litteraturliste.

c) Antall tegn:

Besvarelsen skal være på 8800 tegn inkludert mellomrom (10% pluss /minus angitt antall tegn godtas). Litteraturliste (og en eventuell innholdsfortegnelse) kommer i tillegg.

d) Oppgaven skal være skrevet i Word med:

* Linjeavstanden 1,5

* Skriftstørrelse 12 pkt.

* Skrifttype er Times New roman.

* Sidene skal nummereres

e) Overskriftene skrives fra venstre marg (altså ikke sentrert).

f) Referansehenvisninger og litteraturliste skal være i tråd med malen fra American Psychological Association (APA6th).


g) Det er krav om å bruke både innføringslitteratur og klassiske tekst(er) som kildegrunnlag i oppgaveteksten.

Publisert 29. aug. 2018 21:25 - Sist endret 30. aug. 2019 10:53