Informasjon om obligatorisk arbeidskrav

Du må levere og få godkjent ett obligatoriske arbeidskrav for å kunne ta eksamen i UVEXFAC10.

Obligatorisk arbeidskrav.

Du må levere og få godkjent ett obligatoriske arbeidskrav for å kunne ta eksamen i UVEXFAC10. Dette gjelder for alle studenter.

Arbeidskravet må leveres til gitt frist. 

Innleveringsfrist og formelle krav til oppgaven vil bli lagt ut på emnets semesterside.

Arbeidskravet må være levert i tide og bestått for at du kan ta eksamen i UVEXFAC10, høsten 2019. 

Hva skjer hvis jeg får underkjent arbeidskrav?

Hvis det obligatoriske arbeidskravet blir underkjent får du ikke ta eksamen i emnet UVEXFAC10 høsten 2019. 

Ved underkjent arbeidskrav vil du få en kort begrunnelse på hvorfor fra faglærer. Det er ingen mulighet for å få levere arbeidskrav pånytt hvis du får det underkjent.

Utkast og endelig innlevering.

Det er frivillig å levere utkast av arbeidskravet. Dette er en ekstra hjelp til deg hvor du kan levere et utkast av oppgaven din. Dersom du leverer utkastet innen den gitte fristen vil du få skriftlig faglig veiledning fra seminarleder. Du får mulighet til å følge veiledninger fra seminarleder før du leverer endelig innlevering til gitte frister.

Vi gir ikke utsettelse på utkast, da dette er frivillig å levere.

For utsettelse på endelig innlevering kreves sykemelding fra lege/behandlingssted og personlig samtale med administrativt ansvarlig. Du kan kontakte: Cindy Grønsberg (cindy.gronsberg@iped.uio.no) for avtale.

Publisert 13. aug. 2018 16:21 - Sist endret 19. aug. 2019 14:01