Pensum/læringskrav

Litteraturliste for UVEXFAC10

Emnets grunnbok er:

Kvamme, O., Strand, Torill, & Kvernbekk, Tone. (2016). Pedagogiske fenomener: En innføring. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (s.13- 253, 263- 342, 355- 389, 405- 414)

Pensum i grunnboka inkluderer disse kapitlene:

Afsar, A. og Sivesind, K. (2016) Undervisning

Erstad, O. (2016) Medier og mennesker. Pedagogikkens møte med teknologiutviklingen.

Hansen, T.L. (2016) Om lærerne – og den norske kultur- og samfunnsutviklingen.

Hohr, H. (2016) Oppdragelse – noen grunnleggende mønstre.

Hohr, H. (2016) Erfaring som menneskets måte å være på.

Hohr, H. (2016) Oppdragelse som moralsk oppgave.

Jarning, H. (2016). Skolemessig før og etter Elvis.

Jensen, K. og Tronsmo, E. (2016) Ny kunnskap – nye arenaer for pedagogisk arbeid.

Kaurel, J. (2016) Barnehagen – barns første møte med utdanning.

Kvamme, O.A., Kvernbekk, T., .Strand, T. (2016) Introduksjon.

Kvamme, O.A. (2016) Mangfold.

Kvamme, O.A. (2016) Miljøkrise.

Kvamme, O.A., Kvernbekk, T. Strand, T. (2016) Hva er pedagogikk?

Kvernbekk, T. (2016) Om mål.

Kvernbekk, T. (2016) Mål – middel tenkning.

Kvernbekk, T. (2016) Kommunikasjon.

Kvernbekk, T, Kvamme, O.A., Strand, T. (2016) Universitetet.

Lie, E. R. (2016) Kjønn, feminisme og likestilling.

Mahrdt, H. (2016) Ansvar, autoritet og frihet.

Morken, I. (2016) Inkludering.

Nordkvelle, Y. T. (2016) Lærebøker – påvirkning eller formidling?

Strand, T. (2016) Læring.

Strand, T. (2016) Pedagogikkens samfunnsoppdrag.

Strand, T. (2016) Globalt medborgerskap.

Straume, I.S. (2016) Danning.

Sundsdal, E. (2016) Foreldre - barn

Teige, E. (2016) Kritisk tenkning.

Thuen, H. (2016) Barndommens institusjonalisering – i lange linjer.

Vasbø, K. B. (2016) Kunnskapssamfunnets pedagogiske ungdomsprosjekt.

 

-------------------

Klassiske tekster

Dewey, J. (2000). Mitt pedagogiske credo. I: Vaage, S. (red.) Utdanning til demokrati : Barnet, skolen og den nye pedagogikken : John Dewey i utval. Oslo: Abstrakt forlag. (s.55- 66). (11 sider)  (Finnes online)

Dewey, J. (2008). Erfaring og Opdragelse. København: Hans Reitzels Forlag. s.33-95.  (62 s)

Herbart, J. (1970) Omriss av pedagogiske forelesninger. Innledning. I: Myhre, R. (red.) (1970). Store pedagoger i egne skrifter : 4 : Idealisme og positivisme (Vol. 4). Oslo: Fabritius. (s. 96- 115). (22 sider) (Finnes online)

Humboldt, W. von. (2016). Teori om menneskets danning - Et bruddstykke. Norsk Filosofisk Tidsskrift, (03-04), (s.179-183) (5sider) (Finnes online)

Kant, I. (2003). Hva er opplysning? I: Hamann, J.(2003). Opplysning og kors. Oslo: Aschehoug/ Thorleif Dahls kulturbibiotek. (s. 210-218) (9 sider)

Kant, I (2016). Om pedagogikk. Oslo: Aschehoug/ Thorleif Dahls kulturbibliotek. (s.41-115) (74 sider)

Key, E. (2006). Frå barnets århundre. I: Kroksmark, T. (2006). Den tidløse pedagogikken. Bergen: Fagbokforlaget. (s.258 – 266). (7 sider)

Rousseau, J. (2010). Emile, eller Om oppdragelse. Oslo: Vidarforlaget. (s.17-23, 453-456). (11sider)

Annen pensumlitteratur

Kvernbekk, T. (1995), Om erfaringstyranni og teorityranni. Et vitenskapsteoretisk perspektiv på forholdet teori – praksis. I: Nordisk Pedagogik, 1995, vol.15, nr.2, (s.88-96). (8 sider)

Løvlie, L. (2016) Innledning. I: Kant, I. Om pedagogikk. Oslo: Aschehoug/ Thorleif Dahls kulturbibliotek (s.19-38) (19 sider)

Oettingen, A. (2001). Det pædagogiske paradoks : Et grundstudie i almen pædagogik. Århus: Klim. (s.15-50, 75-105). (63 sider)

Vaage, S., & Thuen, H. (2004). Pedagogiske profiler: Norsk utdanningstenkning fra Holberg til Hernes. Oslo: Abstrakt forlag. (s.33-43, 65-98, 159-198, 225-244, 343-370). (117 sider)

 

Publisert 20. juni 2019 08:53 - Sist endret 23. sep. 2019 13:26