Beskjeder

Publisert 25. juni 2012 17:04

Sensur for kandidat 1-40 er klar.

All sensur er nå registrert. Resultatene ligger i Studentweb.

Publisert 19. juni 2012 12:15

Forsinkelse av sensur for kandidat 1-40

Da en av sensorene for kommisjonen som skal sensurere oppgavene til kandidat 1-40 har blitt utsatt for en ulykke, vil sensuren for denne gruppen bli forsinket. Foreløpig kan vi ikke gi informasjon om sensurtidspunktet, men vi vil sende ut oppdater informasjon til de det gjelder så snart det er mulig.

Publisert 24. mai 2012 14:51

Streik i offentlig sektor

For mer informasjon om hvordan streiken påvirker deg som student, les her

Publisert 16. apr. 2012 16:44

Bachelor i pedagogikk? - Planlegg neste semester!

Informasjon om undervisning og eksamen for neste semester blir publisert på høstens semestersider den 23. mai. Studentweb åpner for søkning den 1. juni. Du finner oversikt over alle frister på de UiOs sider for Administrer studia dine

Den 9.mai kl. 12.00 blir det informasjonsmøte om valg av emner i Auditorium 1, GS

Publisert 28. mars 2012 14:47

Forelesning avlyst.

den oppsatte forelesningsdatoen 3 mai er avlyst.

Publisert 14. feb. 2012 12:42

Tidligere avlyst forelesning med Lars Løvlie 15 februar er nå erstattet med forelesningen til Hansjørg Hohr. Hohr vil forelese over tema som angitt i detaljert undervisningsplan. Lars Løvlie vil ta igjen sin forelesning 29 februar.

Publisert 13. feb. 2012 12:55

Avlyst forelesning onsdag 15.02

Forelelsningen med Lars Løvlie må dessverre avlyses grunnet sykdom.

Publisert 26. jan. 2012 10:48

Skal du ta opp igjen eksamen i UVEXFAC10 fra tidligere semester?

Studenter som tidligere har avlagt eksamen i UVEXFAC10, og som ønsker å melde seg til eksamen pånytt kan søke om fritak for gjennomføring av det obligatoriske arbeidskravet. Søknaden må sendes innen fristen for å semesterregistrere seg. Søknaden sendes til cindy.gronsberg@ped.uio.no

Publisert 24. jan. 2012 12:58

Obligatorisk oppmøte i seminar

Har du valgt å følge seminargruppe på UVEXFAC10? Husk at det er obligatorisk oppmøte første seminargang. Studenter som ikke møter første gang vil miste plassen i seminar.

Publisert 17. jan. 2012 09:09

Informasjon om filmopptak på forelesning

Torsdag den 19.01 vil det bli gjennomført et filmopptak i forbindelse med forelesningen på UVEXFAC. Filmen produseres for VOX, en etat under kunnskapsdeparetementet.

Filmteamet kommer i begynnelsen av forelesningen, ca 10-15 min. De vil gi informasjon før filming begynner. De som ikke vil være med i endelig film skal de slippe det. Filmene inngår i en nettbasert undervisningsressurs for nye innvandrere. Det er et 50 timers kurs i sammfunnskunnskap og er det første kurset de har. Det skal lages små intro-filmer til hvert kapittel. På torsdag skal det filmes intro for kapittel om utdanningssystemet i Norge. Filmingen vil fra barnehage, grunnskole, videregående og univeristet. Den ferdige filmen varer i 1-2 minutter. Det er ikke planlagt å bruke lyd på filmen.

Publisert 22. nov. 2011 10:43

Endringer i emnebeskrivelsen

Vær oppmerksom på at det er vedtatt en endring i dette emnet. Fra og med våren 2012 er det innført obligatoriske arbeidskrav. Studenter kan gjennomføre arbeidskravene i seminar eller i selvstudiumsvarient. Dette velger man når man semesterregistrerer seg. Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å få gå opp til eksamen.