Endringer i emnebeskrivelsen Vær oppmerksom …

Endringer i emnebeskrivelsen

Vær oppmerksom på at det er vedtatt en endring i dette emnet. Fra og med våren 2012 er det innført obligatoriske arbeidskrav. Studenter kan gjennomføre arbeidskravene i seminar eller i selvstudiumsvarient. Dette velger man når man semesterregistrerer seg. Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å få gå opp til eksamen.

Publisert 22. nov. 2011 10:43 - Sist endret 25. juni 2012 17:05