Emner innen spesialpedagogikk

Viser 1–24 av 24 emner
Emne Studiepoeng
SNE4110 – Education for All (10 studiepoeng) 10
SNE4120 – Towards Inclusive Education (10 studiepoeng) 10
SNE4130 – Historical and Sociocultural Perspectives on Learning and Development (10 studiepoeng) 10
SNE4231 – Research Methodology (20 studiepoeng) 20
SNE4390 – Master's Thesis (40 studiepoeng) 40
SPED1100 – Introduksjon til spesialpedagogikk (10 studiepoeng) 10
SPED2100 – Utvikling i et livsløpsperspektiv (30 studiepoeng) 30
SPED3000 – Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv (60 studiepoeng) 60
SPED3001 – Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv (45 studiepoeng) 45
SPED3002 – Bacheloroppgave (15 studiepoeng) 15
SPED3003 – Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv (påbygningsenhet) (45 studiepoeng) 45
SPED3004 – Forskningsmetode og årsenhetsoppgave (15 studiepoeng) 15
SPED4002 – Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med testsertifisering (20 studiepoeng) 20
SPED4010 – Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk (20 studiepoeng) 20
SPED4091 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i audiopedagogikk (40 studiepoeng) 40
SPED4092 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i logopedi (40 studiepoeng) 40
SPED4093 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i psykososiale vansker (40 studiepoeng) 40
SPED4094 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i spesifikke lærevansker (40 studiepoeng) 40
SPED4096 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i utviklingshemming (40 studiepoeng) 40
SPED4100 – Audiopedagogikk - Hørsel, språk og kommunikasjon (40 studiepoeng) 40
SPED4200 – Fordypning i logopedi (40 studiepoeng) 40
SPED4300 – Fordypning i psykososiale vansker (40 studiepoeng) 40
SPED4400 – Fordypning i spesifikke lærevansker (40 studiepoeng) 40
SPED4600 – Fordypning i utviklingshemming (40 studiepoeng) 40