Beskjeder

Publisert 3. feb. 2005 01:00

Sensur for Utsatt eksamen er nå klar. Gå inn på Studweb for å sjekke resultatet

Publisert 13. jan. 2005 01:00

Utsatt eksamen/konteeksamen. For de som har fått utsettelse/har levert søknad m/legeerklæring på at de var syk under hjemmeeksamen, er det utsatt eksamen i uke 3: oppgaven blir offentliggjort mandag 17.01 kl. 09.00, skal leveres innen fredag den 21.januar kl. 16.00

Publisert 12. jan. 2005 01:00

Sensuren ligger nå ute. Gå inn på Studweb for å sjekke resultatet

Publisert 14. des. 2004 01:00

Sensur for hjemmeeksamen Sensur for hjemmeeksamen faller onsdag den 12.januar kl. 12.00

Publisert 1. des. 2004 01:00

Resultatet på teorioppgaven

Alle teorioppgaver som er levert inn er vurdert til Godkjent. Emnestudenter kan hente oppgaven med en kort begrunnelse i resepsjonen i 4.etg. Nettstudenter: vil motta en kort skriftlig tilbakemelding via posten. Kan evt kontakte veiledere: Laila Luteberget laila.luteberget@rlvphs.no Tel: 51799683/Anita Gjermestad anita.gjermestad@rlvphs.no Tel 51799687

Publisert 29. nov. 2004 01:00

Onsdag 1.12 kl. 15-17 i aud 3 legger prof. Edvard Befring fram innstillingen om "Kartlegging av overgrep ved barnehjem og spesialskoler". Alle er velkomne.

Publisert 29. nov. 2004 01:00

Forelesning med Edvard Befring: Etiske utfordringer i spesialpedagogikk er nå på nett som erstatning for avlyst forelesning. For alle nettforeleninger, se denne nettsiden

Publisert 25. nov. 2004 01:00

Utvidet åpningstid i Helga Engs hus: I forbindelse med eksamen er det utvidet åpningstid i HE for laveregradsstudenter ved UV-fakultetet lørdag 27.11 kl. 08.00-17.00 og søndag 28.11 kl. 10.00-17.00.

NB! For å komme inn i byget må du trekke studentkortet i kortleseren ved hoveddøren.

Publisert 25. nov. 2004 01:00

Hjemmeeksamen

Alle studenter vil motta et kandidatnummer på studentweb . Det skal ikke være andre ting som kan identifisere kandidaten på oppgaven. Oppgaveteksten publiseres her, på Classfronter og i resepsjonen i 4.etg kl. 09.00 mandag 6.desember. Hjemmeeksamen leveres i to eksemplarer. Kandidatnummer skal skrives på forsiden. I tillegg skal det på forsiden stå «Hjemmeeksamen SPED1000», dato for innlevering samt tittelen på den oppgaven du har valgt. Alle sidene i besvarelsen må dessuten merkes med kandidatnummer oppe i høyre hjørne. Besvarelsen skal være levert på instituttet senest kl 16:00 fredag 10.12. Den kan ikke faxes eller sendes elektronisk til instituttet. Det er imidlertid mulig å sende besvarelsen med post, men da må den stemplet innen den 10.12 kl. 16.00 Kandidaten er selv ansvarlig for at be...

Publisert 19. nov. 2004 01:00

Ny forelening på nettet Jorun Buli Holmberg: Lærevansker og funksjonhemning - Spesialpedagogikk i et sammfunnsperspektiv , se SPED1000 Fellesrom - Undervisning - Videoforelesninger på Classfronter

Publisert 16. nov. 2004 01:00

Nettstudenter:Jorun Buli Holmberg holder forelesningen Lærevansker og funksjonhemning - Spesialpedagogikk i et sammfunnsperspektiv onsdag den 17.nov kl 17.00 (Rogalandsdsstudenter møter kl. 16.00, Oslo-studenter kl. 16.30) Forelesningen vil bli lagt ut på nettet.

Overhead

Forelesningsnotat JBHForelesningsnotat 2Forelesningsnotat JBHOverhead 2

Publisert 9. nov. 2004 01:00

Forelesningene 9.11 og 15.11 er desverre avlyst. Det jobbes med å arrangere en erstatningsforelesning med prof. Befring som isåfall legges ut på nett.

Publisert 1. nov. 2004 01:00

VEILEDNING FOR NETTSTUDENTER

Vi vil ha et felles telefonmøte for de nettstudenter som ønsker det på ONSDAG den 3. november kl. 18.00-19.00

Tema:

  • veiledning på teorioppgave
  • informasjon om eksamen
  • teknisk info om videoforelesninger/classfronter
  • praktisk info

For å være med ring 80 08 11 19 klokka 18.00 på onsdag, du vil få spørsmål om PIN-kode, tast da 47847 etterfulgt av firkant.

Publisert 29. okt. 2004 02:00

En times forelesning med Jorun Buli Holmberg om psykossoiale vansker er nå lagt ut som streamet nettforelesning, se SPED1000 Fellesrom - Undervisning - Videoforelesninger på Classfronter

Publisert 26. okt. 2004 02:00

Mange har etterlyst svar på tilbakemelding på Refleksjonsoppgaven sin. Dette er et arbeidskrav med GODKJENT/IKKE GODKJENT. Programstudentenes oppgaver blir i hovedsak rettet av PBL-veilederne og de gir beskjed om godkjent/ikke godkjent evt med en kort begrunnelse (opp til veileder hvor mye de evt skriver). Oppgavene til Emnestudenter ligger på kontoret til Sigurd Hasle og kan hentes der (rom 443, 4 etg). Nettstudenter (se http://www.isp.uio.no/studie/bachelor/studenter.html for hvem vi da mener) har fått en e-post med tilbakemelding fra sin veileder. Straks alle veiledere har levert inn resultatet (mangler ennå noen) legger jeg ut en liste her over de som har fått den godkjent.

Publisert 19. okt. 2004 02:00

Alle emnestudenter på seminargruppa må bestemme seg om de vil levere en skriftlig oppgave eller om de vil fremføre den obligatoriske teorioppgaven som muntlig gruppeoppgave innen tirsdag 26.okt. Vi drøfter dette på neste seminar, og planelegge evt fremlegg. Fint om dere også kan tenke igjennom hvilken oppgave dere skal løse.

Vi regner med at Nettstudentene leverer oppgaven som individuell skriftlig oppgave.

Publisert 7. okt. 2004 02:00

En times forelesning med Kjell Skogen er nå lagt ut som streamet nettforelesning, se SPED1000 Fellesrom - Undervisning - Videoforelesninger på Classfronter

Publisert 5. okt. 2004 02:00

Vi minner om samling for de av nettstudentene som har anledning til det, onsdag 6.okt kl. 16.00 i Rogaland Høgskole og kl 16.30 på Helga Engs hus, Blindern. Kjell Skogen holder 1 times forelesning.

Publisert 4. okt. 2004 02:00

Forelesning Kjell Skogen 4.okt kl. 14.15 er desverre avlyst

Publisert 27. sep. 2004 02:00

Innlevering av Refleksjonsoppgave, frist 30. september:

Enten:

  • levere et skriftlig eksemplar i hylla til Ivar Morken, 4 etg Helga Eng huseller
  • gå inn på Classfronter og gå inn i rommet SPED1000 Fellesrom - lever den i mappen Obligatorisk refleksjonsoppgaver

Publisert 20. sep. 2004 02:00

Seminargruppen med Ivar Morken tirsdag 21.9 kl. 12.30-15.00 er på rom 494.

Publisert 16. sep. 2004 02:00

En times forelesning med Eva Simonsen er nå lagt ut som streamet nettforelesning, se SPED1000 Fellesrom - Undervisning - Videoforelesninger på Classfronter