Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
17.08.2004Ivar Morken  TIR 10.15-12.00 Aud 1, Helga Eng  Normalitet, avvik og funksjonshemning - innføring  Forelesningsnotat 
23.08.2004Edvard Befring  MAN 14.15-16.00 Aud 1  Etiske utfordringer i spesialpedagogikk   
24.08.2004Ivar Morken   TIR 10.15-12.00 Aud 1  Normalitet, avvik og funksjonshemning - innføring    
30.08.2004Ivar Morken  MAN 14.15 -16.00 Aud 1  Normalitet, avvik og funksjonshemning - innføring    
31.08.2004Eva Simonsen  TIR 10.15-12.00 Aud 1  Historikk: Modernitet, normalitet og spesialpedagogikk  Forelesningsnotat

Forelesningen tar utgangspunkt særlig i følgende (innenfor og utenfor den foreslåtte litteraturen Askheim, Ole Petter (2003) Fra normalisering til empowerment.

Fra Befring og Tangen (2002) Spesialpedagogikk: Kirkebæk og Simonsen: Handikaphistoriske temaer.

Bliksrud, L og Hestmark, G: Vitenskapens utfordringer. Det målbare mennesket.

Seip, Anne -Lise (1994) Omsorg blir politikk. I: Veiene til velferdsstaten. Norsk sosialpolitikk 1920 -75.

Simonsen, E og Ericsson K, (2004) Krigsbarn i fredstid - sosialpolitiske og profesjonelle føringer i synet på tysk-norske krigsbarn 1945 -1947. 

06.09.2004Eva Simonsen   MAN 14.15-16.00 Aud 1  Historikk: Modernitet, normalitet og spesialpedagogikk   Forelesningsnotat

Overheads

 

07.09.2004Ivar Morken  TIR 10.15-12.00 Aud 1   Kulturperspektivet: kulturell ulikhet, subkulturer og multikulturalisme   
09.09.2004      Oppstart av seminargrupper for Programstudenter.  
13.09.2004Eva Simonsen   MAN 14.15-16.00 Aud 1   Historikk: Modernitet, normalitet og spesialpedagogikk   Forelesningsnotat

Oppgave til forelesningsrekken

Vedlegg til forelesningen 

14.09.2004Ivar Morken  TIR 10.15-12.00 Aud 1   Kulturperspektivet: kulturell ulikhet, subkulturer og multikulturalisme   Forelesningen tar utgangspunkt i følgende litteratur: Fuglerud Migrasjonsforståelse, kap. 7 og Frønes og Kjølsrud Det norske samfunn kap 14

Forelesningsnotat 

20.09.2004Kjell Skogen  MAN 14.15-16.00 Aud 1  Inkludering  Forelesningen tar utgangspunkt særlig i følgende: Strømstad, Nes & Skogen: Hva er innkludering? Vallset 2004 Oplandske Bokforlag 
21.09.2004Ivar Morken  TIR 10.15-12.00 Aud 1   Kulturperspektivet: kulturell ulikhet, subkulturer og multikulturalisme   Diskusjonsoppgaver Oppgavemne kan diskuteres i grupper og svarene kan legges ut på Classfronter i mappen Seminar kollokvieoppgaver 
27.09.2004Kjell Skogen  MAN 14.15-16.00 Aud 1   Inkludering  Forelesningsnotat 
28.09.2004Jorun Buli Holmberg  TIR 10.15-12.00 Aud 1   Inkluderingsperspektiv på læring og utvikling   
30.09.2004      Frist for innlevering av Refleksjonsnotat  
04.10.2004Kjell Skogen  MAN 14.15-16.00 Aud 1   Inkludering  Forelesningen AVLYST

Kunngjøring av oppgavene Obligatorisk teorioppgave

muntlig gruppefremlegg med 1 side disposisjon, alternativt individuell skriftlig, 4-5 sider, frist 19.11 (uke 47)

 

05.10.2004Erling Kokkersvold  TIR 10.15-12.00 Aud 1   Psykososiale vansker  Gruppeoppgaver til forelesningsrekke Innkludering 
11.10.2004Oddvar Hjulstad  MAN 14.15-16.00 Aud 1   Sosial konstruksjon av funksjonshemning  Oppgaver til forelesning

Powerpoint 

12.10.2004Erling Kokkersvold  TIR 10.15-12.00 Aud 1  Psykososiale vansker    
18.10.2004Oddvar Hjulstad   MAN 14.15-16.00 Aud 1   Diskriminering, stigmatisering og ekskludering  Powerpoint 
19.10.2004Berit Rognhaug  TIR 10.15-12.00 Aud 1   Intellektuell funksjonshemning   
25.10.2004Oddvar Hjulstad   MAN 14.15-16.00 Aud 1  Diskriminering, stigmatisering og ekskludering   Powepoint 
26.10.2004Berit Rognhaug   TIR 10.15-12.00 Aud 1   Intellektuell funksjonshemning   Forelesningsnotater 
01.11.2004Marit Holm  MAN 14.15-16.00 Aud 1  Spesifikke lærevansker   
02.11.2004Anne Lise Rygvold  TIR 10.15-12.00 Aud 1   Språk og talevansker   
08.11.2004Eva Signe Falkenberg  MAN 14.15-16.00 Aud 1  Hørselshemning   
09.11.2004AVLYST  TIR 10.15-12.00 Aud 1   Familieperspektiv på utvikling og læring hos barn med funksjonshemning  AVLYST 
15.11.2004AVLYST  MAN 14.15-16.00 Aud 1   Synshemning  AVLYST 
16.11.2004Ole Bredesen, sosiolog/mannsforsker  TIR 10.15-12.00 Aud 1   Perspektiver på kjønn i utdanningen   
19.11.2004      Frist innlevering Obligatorisk teorioppgave 
22.11.2004Erling Kokkersvold  MAN 14.15-16.00 Aud 1   De offentlige særreaksjonenes utvikling og avvikling  De første forordninger og lover om beskyttelse av fattige og funksjonshemmede barn

Det spesialpedagogiske praksisfelt

Historikk Sos-em 

23.11.2004Erling Kokkersvold   TIR 10.15-12.00 Aud 1  De offentlige særreaksjonenes utvikling og avvikling    
06.12.2004    Utlevering av oppgitt tema til skriftlig, individuell hjemmeeksamen    
10.12.2004    Innlevering hjemmeeksamen   
Publisert 23. juni 2004 22:15 - Sist endret 29. nov. 2004 13:50