Til dere som skal sende …

Til dere som skal sende inn hjemmeeksamen per post.

Adressen er: Institutt for spesialpedagogikk/ v Nadja Rosenqvist Sem Sælandsvei 7 postboks 1140 0318 Oslo.

Konvolutten kan merkes med Hjemmeksamen SPED1000. Konvolutten må også være dato og tidsstemplet før kl 16.00 fredag 28/11.08

Publisert 28. nov. 2008 11:33 - Sist endret 5. jan. 2009 09:38