Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.08.2008Ivar Morken  Mandag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  Normalitet, avvik og funksjonshemning - en innføring  Pensum: Morken, Ivar (2006). Normalitet og avvik.

Kunngjøring av tema for refleksjonsoppgave (gjelder samtlige studenter). 

19.08.2008Ivar Morken  Tirsdag kl. 12:15 - 14:00, Aud 1  Normalitet, avvik og funksjonshemning - en innføring   
25.08.2008Ivar Morken  Mandag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1   Normalitet, avvik og funksjonshemning - en innføring   
26.08.2008Ivar Morken  Tirsdag kl. 12:15 - 14:00, Aud 1   Normalitet, avvik og funksjonshemning - en innføring   
01.09.2008Jorun Buli-Holmberg  Mandag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1   Et inkluderingsperspektiv på læring og utvikling    
02.09.2008Eva Simonsen  Tirsdag kl. 12:15 - 14:00 Aud 1  Vitenskap, modernitet og etikk  Askheim (2003) s.89 - 101. Bliksrud, Hestmark og Rasmussen, bind IV. 331-356 Meyer og Sirnes (1999)s.76-98 Morken (2006) s. 9-15

I tillegg anbefales: Kirkebæk, B. Simonsen, E. (2002) Handikaphistoriske temaer. I.: Befring, Tangen , R. (2002) Spesialpedagogikk. Oslo:Cappelen

Morken, I. (2007) Normalitetssentrisme og integrering av mennesker med funksjonshemming. I: Simonsen, E., Johnsen B.H. (2007) (red) Utenfor regelen. Spesialpedagogikk i historisk perspektiv. Oslo: Unipub

Seip, Anne-Lise (1994) Omsorg blir politikk. Kap.8. I: Veiene til velferdsstaten. Norsk sosialpolitikk 1920 -1975. Oslo: Gyldendal.

Simonsen, E. (2000) Vitenskap og profesjonskamp – opplæring av åndssvake og døve i Norge 1881-1963. Mennesket skapt i naturvitenskapens bilde. Kap. 2. Oslo:Unipub.

 

08.09.2008Eva Simonsen  Mandag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1   Vitenskap, modernitet og etikk   
09.09.2008Eva Simonsen  Tirsdag kl. 12:15 - 14:00, Aud 1   Vitenskap, modernitet og etikk   
15.09.2008Kari-Anne Bottegaard Næss  Mandag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1   Utviklingshemming  Relevant pensumlitteratur er kap.14 (Utviklingshemning) i Spesialpedagogikk. 
16.09.2008Hege Knudsmoen  Tirsdag kl. 12:15 - 14:00, Aud 1   Sosial konstruksjon av funksjonshemming (diskriminering, stigmatisering og ekskludering)   
22.09.2008      Innlevering av obligatorisk refleksjonsoppgave (Fronter)

Samtlige studenter skal levere refleksjonsoppgave.

Kunngjøring av teorioppgave (for enkeltemnestudenter) 

22.09.2008Kari-Anne Bottegaard Næss  Mandag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1   Utviklingshemming  Relevant pensumlitteratur er kap. 14 (Utviklingshemning)i Spesialpedagogikk. 
23.09.2008Hege Knudsmoen  Tirsdag kl. 12:15 - 14:00, Aud 1   Sosial konstruksjon av funksjonshemming   
06.10.2008Erling Kokkersvold   Mandag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1   Marginalisering   
07.10.2008Ivar Morken   Tirsdag kl 12.15-14.00 Aud 1  Oppsummering Normalitet, avvik og funksjonshemning   
13.10.2008Ivar Morken   Mandag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  Kultur og kulturmangfold    
14.10.2008Ole Bredesen  Tirsdag kl. 12:15 - 14:00, Aud 1   Kjønn   
20.10.2008Erling Kokkersvold   Mandag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1   De offentlige særreaksjonene   
21.10.2008Erling Kokkersvold  Tirsdag kl. 12:15 - 14:00, Aud 1   Psykososiale vansker   
24.10.2008      Innlevering av obligatorisk teorioppgave (Fronter)

Studenter på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk skal ikke levere teorioppgave. 

27.10.2008Erling Kokkersvold  Mandag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  Psykososiale vansker   
28.10.2008Arnfinn M. Vonen  Tirsdag kl. 12:15 - 14:00, Aud 1   Hørselshemming og døvhet - kultur    
03.11.2008Ove Helset  Mandag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1   Funksjonshemmedes fellesorganisasjon   
04.11.2008Jan-Kåre Breivik  Tirsdag kl. 12:15 - 14:00, Aud 1   Døve-funksjonshemmede eller kulturell minoritet?  Relevant pensumlitteratur er kap.6 i Usynlighetskappen. 
10.11.2008Ove Helset  Mandag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1   Funksjonshemmedes fellesorganisasjon    
24.11.2008UKE 48      EKSAMEN (5 DAGER) 
Publisert 13. mai 2008 16:18 - Sist endret 17. des. 2008 10:15