Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

28. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 12. desember kl. 14:30 (4 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2020 07:11