Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Det kan bli endringer i pensumlisten.

Spesialpedagogikk: Funksjonshemning og lærevansker

Befring, E. og Tangen, E. (2012) (red.): Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kap 1, 2, 3, 5, 6, 13, 21, 22, 23, 25 og 26.

Buckley, S (2000): Living with Down Syndrome , A publication of The Down Syndrome Educational Trust . Living with Down Syndrome .

Grøholt, B., Garløv, I., Weidle, B. og Sommerschild, H. (2015): Lærebok i barnepsykiatri, Kap 21, 22, 23,24 og 25 (hele del III) 55 sider  (i Fronter)

Morken, I. (2015) : Introduksjon til SPED1001 , 8 sider . Introduksjon til SPED1001.

Rygvold, A-L. og Ogden, T. (2017) (red.): Innføring i spesialpedagogikk, Oslo: Gyldendal Akademiske Forlag. 325 sider.

Tetzchner, S. von (2003): Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemning, Gyldendal Akademisk. Kap 2,3 og 4 .

 

Publisert 7. juni 2017 11:09 - Sist endret 24. aug. 2017 09:14