Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SPED1001 - Vår 2012

På grunn av streiken vil sensuren på SPED1001 falle mandag 9. juli. Dere vil altså finne den i studentweb senest tirsdag 10. juli.

4. juli 2012 13:27

Eksamen i SPED1001 6. juni klokken 0900 vil bli avholdt som vanlig, det blir dog ikke gått ”trøsterunde."

Lykke til

30. mai 2012 12:40

Valgritt suppleringspensum til Ona Bø Wies forelsening den 24.04.12 er: "Barn og unges læringsmiljø, bind 4

  • med vekt på lærevansker" Kapittel 9, "Hørselsrelaterte lærevansker" på Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

ISBN: 978-82-7634-898-9

24. apr. 2012 13:26