Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 4. juli 2012 13:27

På grunn av streiken vil sensuren på SPED1001 falle mandag 9. juli. Dere vil altså finne den i studentweb senest tirsdag 10. juli.

Publisert 30. mai 2012 12:40

Eksamen i SPED1001 6. juni klokken 0900 vil bli avholdt som vanlig, det blir dog ikke gått ”trøsterunde."

Lykke til

Publisert 24. apr. 2012 13:26

Valgritt suppleringspensum til Ona Bø Wies forelsening den 24.04.12 er: "Barn og unges læringsmiljø, bind 4

  • med vekt på lærevansker" Kapittel 9, "Hørselsrelaterte lærevansker" på Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

ISBN: 978-82-7634-898-9

Publisert 14. feb. 2012 14:36

Endring i timeplan Vi beklager at forelesningen den 14. februar ble avlyst, men vi har flyttet Bente Kristiansens forelesning om synspedagogikk fra den 30. mai til den 21. februar slik at dere ikke får mer opphold i forelesningsrekken enn nødvendig.

Publisert 4. nov. 2011 14:18

SPED1001 som enkeltemne

Fra *13. januar 2012 kl. 09:00 kan du søke på SPED1001 som enkeltemne for våren 2012 via Studentweb. Det er førstemann til mølla. Får du innvilget plass på emnet, er du enkeltemnestudent våren 2012