Dette emnet er nedlagt

Valgritt suppleringspensum til Ona Bø …

Valgritt suppleringspensum til Ona Bø Wies forelsening den 24.04.12 er: "Barn og unges læringsmiljø, bind 4

  • med vekt på lærevansker" Kapittel 9, "Hørselsrelaterte lærevansker" på Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

ISBN: 978-82-7634-898-9

Publisert 24. apr. 2012 13:26 - Sist endret 4. juli 2012 13:28