Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Spesialpedagogikk: Funksjonshemning og lærevansker

Befring, E. og Tangen, E. (2008) (red.): Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kap 1, 2,3,5,7, 16, 26,27,28 .

Buckley, S (2000): Living with Down Syndrome , A publication of The Down Syndrome Educational Trust . Living with Down Syndrome .

Grøholt, B., Sommerschild, H. og Garløv, I. (2008): Lærebok i barnepsykiatri, Kap 26, 28, 29,30 og 31. 70 sider.

Morken, I. (2010) : Introduksjon til SPED1001 , 7 sider . Introduksjon til SPED1001.

Rygvold, A-L. og Ogden, T. (2008) (red.): Innføring i spesialpedagogikk, Oslo: Gyldendal Akademiske Forlag . 373 sider .

Tetzchner, S. von (2003): Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemning, Gyldendal Akademisk. Kap 2,3 og 4 .

Publisert 11. okt. 2011 16:02 - Sist endret 23. nov. 2011 15:38