Beskjeder

Publisert 4. jan. 2010 09:35

Utsatt eksamensoppgave høsten 2009

Retningslinjene er de samme som på den ordinære eksamen. Innleveringsfrist kl. 14:00 onsdag 6. januar på kontor 438. Eksamensbesvarelsen kan også sendes til denne adressen:

Institutt for spesialpedagogikk

Universitetet i Oslo

Pb 1140 Blindern

0318 Oslo

Publisert 12. okt. 2009 18:05

Se endringer i forelesningstema 13., 20. og 27. oktober i den detaljerte undervisningsplanen

Publisert 23. sep. 2009 12:45

Refleksjonsoppgaven skal leveres i Fronter. Den obligatoriske fuskeerklæringen leveres automatisk sammen med oppgaven.

Publisert 4. sep. 2009 12:49

Frønes og Kjølsrud (red.) 2003: Det norske samfunn er oppført i pensum med 2003 utgaven. Ny utgave i 2005 (siste opplegg 2008), ingen endringer i de kapitlene som er på pensum i SPED1002.

Publisert 3. sep. 2009 12:27

Kunngjøring av refleksjonsoppgaven ligger nå på Fronter

Publisert 1. sep. 2009 15:18

OPPSTART AV SEMINAR FOR STUDENTER SOM IKKE FØLGER PBL I SPED2010

Seminaret begynner mandag 7. september kl. 12:15- 14:00 rom 232. Det vil kun bli seminar annenhver uke, dvs. disse datoene:

7. september

21. september

5. oktober

19. oktober

2. november

Publisert 24. aug. 2009 17:40

Enkleste vei til Kjemibygningen

Gå rundt fysikkbygningen på høyre side, inn hovedinngangen til Kjemisk institutt (ned trappen) og deretter er det skiltet til auditorium 2.

Publisert 18. aug. 2009 15:49

Tilbud om seminar for enkeltemnestudenter og studenter som ikke følger PBL på SPED2010

Påmelding skjer ved å skrive seg opp på listen som henger på tavla utenfor ekspedisjonen i 4. etg. Seminaret er annenhver mandag kl. 12:15- 14:00 fra 7. september til 9. november.

Publisert 26. mai 2009 15:36

Tidspunkt for forelesningene har ved en feil blitt satt opp på samme tidspunkt som SVEXFAC03. Det vil komme et nytt tidspunkt for forelesningen i løpet av få dager!

Vi beklager dette!