Pensum/læringskrav

Spesialpedagogikk: funksjonshemning, normalitet og avvik

Morken, Ivar (2009): Introduksjonsartikkel, Fulltekst.

Askheim, Ole Petter (2003): Fra normalisering til empowerment. Ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede., Oslo: Gyldendal Akademisk . 190 sider.

Eriksen, Thomas Hylland og Breivik, Jan- Kåre (2006): Normalitet, Oslo: Universitetsforlaget. Side 25- 47, 187- 202 og 227- 252. 56 sider.

Frønes, Ivar og Kjølsrød, Lise (red) (2003): Det norske samfunn, Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. 178 sider.

Morken, Ivar (2006): Normalitet og avvik. Spesialpedagogiske utfordringer - en innføring, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 165 sider.

SPED1000 Normalitet, avvik og funksjonshemning. , Kopisamling. Unipub. Universitetet i Oslo . 185 sider.

Frønes og Kjølsrud (red.) 2003: Det norske samfunn er oppført i pensum med 2003 utgaven. Ny utgave i 2005 (siste opplegg 2008), ingen endringer i de kapitlene som er på pensum i SPED1002.

Publisert 3. juni 2009 11:12 - Sist endret 4. sep. 2009 12:49