Pensum/læringskrav

Spesialpedagogikk: funksjonshemning, normalitet og avvik

Askheim, Ole Petter (2003): Fra normalisering til empowerment. Ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede., Oslo: Gyldendal Akademisk . 190 sider.

Befring, Edvard og Tangen, Reidun (2008): Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen. Side 17-25 og kap. 4. (studenter som ikke har tatt SPED1001 vil også ha utbytte av kap. 1, 2 og 3).

Eriksen, Thomas Hylland og Breivik, Jan- Kåre (2006): Normalitet, Oslo: Universitetsforlaget. Side 25- 47, 167- 185, 187- 202 og 227- 252. 73 sider.

Fauske, Halvor og Øia, Tormod (2003): Oppvekst i Norge, Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 4 og 6. 60 sider.

Frønes, Ivar og Kjølsrød, Lise (red) (2008): Det norske samfunn, Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 14. 200 sider (I 2010 utgaven: Kap. 5,6,8,9,10,11,12,19).

Morken, Ivar (2006): Normalitet og avvik. Spesialpedagogiske utfordringer - en innføring, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 165 sider.

Morken, Ivar (2010): Normalitetssentrisme og integrering av mennesker med funksjonshemning , I: Simonsen, Eva og Johnsen, Berit H. (red.): Utenfor regelsen Unipub. forlag . 15 sider Artikkelen ligger på Fronter.

Swain, John m.fl. (red) (2007): Funksjonshemmende barrierer – funksjonshemmende samfunn, Oslo: Kommuneforlaget. Kap. 1, 2 og 3. 22 sider.

Publisert 9. apr. 2010 10:16 - Sist endret 21. sep. 2010 16:58