Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
26.08.2010Ivar Morken  Torsdag Kl. 12.15-14.00 Aud. 1 Helga Engs hus  Introduksjon   
02.09.2010Ivar Morken  Torsdag Kl. 12.15-14.00 Aud. 1 Helga Engs hus  Spesialpedagogikk og samfunn  Kap.7 i Morken: "Normalitet og avvik". Side 17-25 Tangen i "Spesialpedagogikk". 
09.09.2010Ivar Morken  Torsdag Kl. 12.15-14.00 Aud. 1 Helga Engs hus  Avvik og avviksbeskrivelser  Side 44-56 i Morken: "Normalitet og avvik". (s. 25-47 Grue i "Normalitet") 
16.09.2010Ivar Morken  Torsdag Kl. 12.15- 14.00 Aud. 1 Helga Engs hus  Sosialt avvik, atferd og avvik som sosial konstruksjon  Side 57-62 i Morken: "Normalitet og avvik". Kap. 1, 2 og 3 i Swain m.fl. "Funksjonhemmende barrierer". 
23.09.2010Ivar Morken  Torsdag kl 12.15-14.00 Aud.1 Helga Engs hus  Funksjonshemning  Side 60-68 i Morken: "Normalitet og avvik". Kap. 9 i Askheim "Fra normalisering til empowerment". 
30.09.2010Berit Johnsen  Torsdag kl. 12.15- 14.00 Aud. 1 Helga Engs hus  Etikk i spesialpedagogikk  Reindal, Solveig M. (2008). Etikk og Spesialpedagogikk. Kap.4 i E. Befring & R. Tangen (red.). Spesialpedagogikk (s. 110-127). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 
07.10.2010Berit Johnsen  Torsdag Kl. 12.15- 14.00 Aud. 1 Helga Engs hus  Historisk perspektiv på avvik og spesialpedagogikk  Kap 2 og 3 i E. Befring & R. Tangen (red.). Spesialpedagogikk (s. 110-127). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.  
08.10.2010      Innlevering av refleksjonsoppgave. Frist kl. 14:00 
14.10.2010Ivar Morken  Torsdag Kl. 12.15- 14.00 Aud. 1 Helga Engs hus  Reaksjoner på avvik. Ideologiske prinsipper.  Side 74-80 i Morken: "Normalitet og avvik". Morken om normalitetssentrisme i "Utenfor regelen". 
21.10.2010Erling Kokkersvold  Torsdag kl. 12.15 - 14.00 Aud. 1 Vilhelm Bjerknes hus  De offentlige særreaksjonenes utvikling  OBS! Se sted. Kart 
04.11.2010Arnfinn M. Vonen  Torsdag Kl. 12.15- 14.00 Aud. 1 Helga Engs hus  Hørselsnedsettelse og døvhet - funksjonshemning og kultur   
04.11.2010Erling Kokkersvold  Torsdag Kl. 14.15- 16.00 Aud. 2 Helga Engs hus  Marginalisering  OBS! AUD. 2 
11.11.2010Ole B. Nordfjell  Torsdag Kl. 12.15- 14.00 Aud. 1Helga Engs hus  Kjønn  AVLYST PGA SYKDOM 
18.11.2010Ivar Morken   Torsdag Kl. 12.15- 14.00 Aud. 1 Helga Engs hus  Kultur og kulturmangfold  Side 81-104 i Morken: "Normalitet og avvik". Kap. 14 Brochmann i "Det norske samfunn". 
22.11.2010    EKSAMEN  Hjemmeeksamen 22.- 24. november 
Publisert 12. mai 2010 13:01 - Sist endret 10. nov. 2010 12:24