Oppgaver hjemmeeksamen

Eksamensoppgaver SPED 1002 november 2014 ordinær eksamen

Svar på en av disse oppgavene (enten 1 eller 2)

  1. Redegjør for hva som forstås med funksjonsdiskriminering og diskuter sammenhengen mellom funksjonshemning og miljø.
  2. Redegjør for hva som forstås med stigmatisering. Diskuter deretter hva gruppebetegnelser kan bety for stigmatisering av mennesker med funksjonshemning.

Nynorsk

Svar på ei av desse oppgåvene (enten 1 eller 2)

  1. Gjer greie for kva ein forstår med funksjonsdiskriminering og diskuter samanhengen mellom  funksjonshemning og miljø.

2.   Gjer greie for kva ein forstår med stigmatisering. Diskuter deretter kva gruppenemningar      

kan ha å seie for stigmatisering av menneske med funksjonshemning.

Publisert 17. nov. 2014 08:52