Beskjeder

Publisert 22. des. 2016 10:04

Sensur er registrert og eksamensresultatet ditt finner du i Studentweb.

Publisert 29. nov. 2016 09:05

Eksamensoppgaver SPED 1002 høst 2016

Hjemmeeksamen

Utlevering: 29.11. 2016, kl. 9.00

Innlevering: 01.12.2016, kl. 14.00

 

Bokmål

Svar på en av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller 2)

 

Oppgave 1.

Redegjør for ulike normalitetsforståelser omtalt i pensum og for hva som forstås med normalitetssentrisme. Diskuter til slutt hvilken relevans normalitet og normalitetssentrisme kan ha for forståelsen av funksjonshemming.

 

Oppgave 2.

Redegjør for ulike faglige forståelser av begrepet funksjonshemming og diskuter deretter følgende påstand: Funksjonshemming dreier seg om mer enn stigmatisering og språkbruk!

 

 

Nynorsk

Svar på ei av desse oppgåvene (anten oppgåve 1 eller 2)

 

Oppgåve 1.

Gjer greie for ulike normalitetsforståingar omtalt i pensum og for kva ein forstår med normalitetssentrisme. Diskuter til slutt kva relevans norma...

Publisert 14. nov. 2016 08:11
Minner om at resultater med kommentarer for refleksjonsoppgavene er tilgjengelig i Fronter. Se mer informasjon der.
Publisert 7. okt. 2016 15:43

Eksamensbesvarelsen i emne SPED1002 skal leveres i Inspera. På semestersiden finner du lenker til informasjon både om Inspera og om opplæringstilbudet. Se under "Eksamen og undervisningsressurser" på semestersiden til emnet.

Publisert 29. aug. 2016 09:54

Til alle studenter i spesialpedagogikk

 

Vil du styrke din sosiale kompetanse og få faglig input utover det du får hjemme? 

Da bør du dra på utveksling!

 

Dersom du velger et europeisk universitet er sjansen stor for at du får Erasmusstipend på rundt 3500,- per måned i tillegg til Lånekassestipend. Men dersom du ønsker å dra til USA har vi en særlig god avtale i Berkeley.

 

Studenter på BA-programmet i spesialpedagogikk kan utveksle 4. semester, og enten du er i ditt første eller tredje semester bør du planlegge nå. Fristen for å søke utvekslingsopphold for våren er allerede 15. september.

 

Vi inviterer til informasjonsmøte om utveksling:

Tid og sted:  førstkommende onsdag 31. august kl. 16.15

Sted:  rom U35 i Helga Engs hus.

 

I tillegg arrangeres UiOs veiledningsdag om utveksling:

Tid og sted:&...

Publisert 29. aug. 2016 09:48

Til alle studenter i spesialpedagogikk

 

Vil du styrke din sosiale kompetanse og få faglig input utover det du får hjemme? 

Da bør du dra på utveksling!

 

Dersom du velger et europeisk universitet er sjansen stor for at du får Erasmusstipend på rundt 3500,- per måned i tillegg til Lånekassestipend. Men dersom du ønsker å dra til USA har vi en særlig god avtale i Berkeley.

 

Studenter på BA-programmet i spesialpedagogikk kan utveksle 4. semester, og enten du er i ditt første eller tredje semester bør du planlegge nå. Fristen for å søke utvekslingsopphold for våren er allerede 15. september.

 

Vi inviterer til informasjonsmøte om utveksling:

Tid og sted:  førstkommende onsdag 31. august kl. 16.15

Sted:  rom U35 i Helga Engs hus.

 

I tillegg arrangeres UiOs veiledningsdag om utveksling:

Tid og sted:  førstkommende tors...