Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

14. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 28. november kl. 09:00

Innleveringsfrist: 30. november kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

OBL - Teorioppgave

Innleveringsfrist: 6. oktober kl. 12:00

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2022 14:45